woensdag 30 september 2020

the invention of negative intrest rates

Last presentation, I was speaking about the widening gap between the low income group and the average costs of housing, be it the rental costs or the housing prices. This gap is leading in an increasing number of countries to civil unrest.

Now, there exists an invention that might solve this issue. This invention is not a patentable invention, yet it is still very neat. And,... very difficult to understand in its full effect. I just want to share this insight, please feel free to comment if you agree or, even more welcome, comment if you disagree.

The two major effects of negative interest rates are presented in the video. Please like and share if you think this is interesting!

If you want to hear more about inventions, the future and patents, sign in on my news letter, of which you find a link in the right hand side section!

#patents #innovatie #share


zaterdag 7 maart 2020

Top 10 redenen om octrooien aan te vragen; #7


Top 10 redenen om octrooien aan te vragen; #7


Reden nummer 7 om te overwegen octrooien aan te vragen. In deze presentatie kan je ontdekken waarom octrooien het aanzien van jouw bedrijf kunnen verhogen. Het aanzien van bedrijven kan door concurrenten, potentiële werknemers of overige derden worden ingeschat door op verschillende niveaus naar octrooien te kijken. Van een abstracte analyse die thuishoort in de boardroom van grote ondernemingen tot een zeer concrete bestudering van de uiteindelijke octrooitekst. In deze presentatie kan je ontdekken hoe die verschillende niveaus er praktisch gezien uitzien, en hoe je daar gebruik van kunt maken. Als voorbeelden laat ik de top 10 bedrijven zien, geef ik een voorbeeld van een landscape analyse, toon ik meer specifiek de activiteiten van Japanse batterijen-producenten en als laatste duik in twee voorbeelden die onze wereld in positieve zin drastisch kunnen gaan veranderen. Mocht jij vragen hebben, of bepaalde analyses willen laten uitvoeren, bel me dan. Je kan me bereiken op 06 481 74 686dinsdag 11 februari 2020

Top 10 redenen om octrooien aan te vragen; #6


Top 10 redenen om octrooien aan te vragen; #6


In deze presentatie kan je de zesde reden ontdekken, waarom het bijzonder nuttig kan zijn om voor jouw bedrijf op jouw uitvindingen octrooien aan te vragen. In eerdere presentaties heb ik al laten zien, dat octrooien de concurrentie positie van jouw bedrijf kunnen verhogen, het aanzien van jouw bedrijf kunnen verbeteren, je onderhandelingspositie in fusies en overnames kan versterken en de waarde van jouw bedrijf kan verbeteren. de zesde reden om het aanvragen van octrooien te overwegen is, dat octrooien aantoonbaar investeerders aantrekt, en hen ook bereid maakt een hoger bedrag te investeren. Hiervoor heb ik een tweetal tamelijk uiteenlopende bronnen weten te vinden. De eerste bron is een wetenschappelijke studie, de tweede bron is een analyse van alle episodes van de laatste vier jaar Dragons Den, waarbij alle te octrooieren uitvindingen zijn geanalyseerd. De waardestijging van een start-up met octrooien ten opzichte van een start-up zonder octrooien beloopt, op basis van de bovenstaande bronnen tussen de gemiddeld 350 en de 670 duizend euro. Als je deze waardering vergelijkt met de kosten, typisch voor de 10 meest relevante Europese landen en de 5 meest relevante niet-Europese landen, dan belopen die kosten circa 100 duizend euro, verdeeld over zo'n 4-6 jaar. Ruim de moeite waard. Mocht je meer over octrooien in jouw bedrijf willen weten, en hoe je hiermee kan verdienen, investeerders kunt aantrekken of potentiële licentienemers kunt overhalen, dan is de volgende Mastermind zeker iets voor jou! Ik ga 28 februari een hele dag met maximaal 10 ondernemers alle mogelijkheden doornemen om met behulp octrooien, meer waarde toe te voegen en een hoger rendement te behalen. Je gaat veel tijd en nog meer geld besparen door mij een dag lang te kunnen uithoren en bevragen, waarbij we een grondige analyse van jouw bedrijf doorvoeren, en tamelijk diep op jouw als persoon ingaan. Dit alles om zo goed mogelijk investeerders en klanten voor jouw innovatie te kunnen aantrekken. Klik de link voor meer informatie en om je aan te melden: https://iccl.nl/keypage/dinsdag 21 januari 2020

Top 10 redenen om octrooien aan te vragen; #5


Top 10 redenen om octrooien aan te vragen; #5


In eerdere presentaties heb ik al vier redenen gegeven, waarom het verstandig is, voor jouw bedrijf octrooien aan te vragen. Samenvattend, de eerste reden is het verbeteren van jouw concurrentie positie, de tweede reden is het verhogen van de waarde van jouw bedrijf, de derde reden is het verkrijgen van status en geloofwaardigheid en de vierde reden is het versterken van jouw onderhandelingspositie bij fusies en overnames. De vijfde reden is een puur financiële, dat is dat door een octrooi te hebben, kan je licenties verstrekken. Een octrooi is namelijk een recht om een ieder te verbieden, de uitvinding te gebruiken of na te maken. Dit recht kan je tegen een vergoeding ook aan andere bedrijven verstrekken. Dit is het in licentie geven van een uitvinding. Wat kan je daar nu voor een vergoeding voor vragen? Typisch liggen licentievergoedingen tussen de 0,1 en de 10% van de verkoopwaarde van het product of de dienst. In het overzicht in de presentatie kan je hier wat meer in detail zien hoe die vergoeding tussen verschillende typen van vernieuwing zijn verdeeld. De licentievergoeding op een dienst wordt in het algemeen hoger gewaardeerd, dan de licentievergoeding op een product of een proces (i.e. een manier van vervaardiging) . Het verstrekken van licenties kent twee effecten op de groeicurve van de verkoop van jouw uitvinding. Het eerste effect, dat typisch optreedt bij het verstrekken van een licentie aan een bedrijf in jouw eigen markt, dit is typisch aan een concurrent, is dat de groeicurve steiler wordt. Hierdoor wordt in de tijd tot het verlopen van het octrooi, en daarmee de looptijd tot het vervallen van het monopolie meer omgezet. Hierdoor wordt jouw eigen markt sneller verzadigd, en levert het verstrekken van een licentie meer omzet en met name meer rendement op. Een tweede effect, dat typisch optreedt op vreemde markten, het zij in een ander land of in een marktsegment waarin jij niet actief bent, is dat het verzadigingsvolume stijgt. Hiermee stijgt ook de groeicurve en is er op nieuw, binnen de looptijd van het monopolie, meer om te zetten en een hoger rendement te behalen. Samengevat, de vijfde reden om te overwegen voor jouw bedrijf octrooien aan te vragen, is het kunnen verstrekken van licenties, waarmee omzet en rendement kunnen worden verhoogt.

Mocht je meer willen weten over octrooien, kijk dan ook eens op het kanaal van de Octrooifabriek: https://www.youtube.com/user/octrooifabriek


maandag 20 januari 2020

Top 10 redenen om octrooien aan te vragen; #4

Top 10 redenen om octrooien aan te vragen; #4


In eerdere presentaties heb ik laten zien, dat de eerste drie redenen om octrooien aan te vragen zijn: het versterken van jouw concurrentie positie, het verhogen van de waarde van jouw bedrijf en het verhogen van de status en de geloofwaardigheid van jouw bedrijf. De vierde reden om octrooien aan te vragen, en een gedegen octrooiportefeuille op te bouwen is het vergroten van jouw onderhandelingspositie. Met name bij start-ups in de cash-burn-fase, de tijd dat er nog verliezen worden gemaakt, is de octrooiportefeuille een sterke indicator van de waarde van jouw bedrijf. Het aandeel van de octrooien in de waardering kan meer dan 50% uitmaken, zoals keer op keer blijkt uit programma's als Sharktank en the Dragons Den. Twee voorbeelden die dit toelichten zijn de fusies tussen Isotis en Modex uit 2002 en de fusie tussen NXP en Freescal uit 2015. In het eerste voorbeeld is de waardering van de octrooiportefeuille geheel niet meegenomen in de relatieve waardering van de twee fusiebedrijven Isotis en Modex. Hierdoor heeft Modex een onredelijk groot deel van het samengevoegde bedrijf gekregen. Een veel meer gebalanceerde waardering is tot stand gekomen in het tweede voorbeeld, de fusie van Freescale en NXP. Hier komt het gedeelte dat Freescale in het samengevoegde bedrijf krijgt, exact het zelfde is als het relatieve gewicht van de ingebrachte octrooiportefeuille. In het eerste voorbeeld zou ik als aandeelhouder van Modex bijzonder verheugd zijn over de overeengekomen fusie-condities... echter, mijn aandelenpakket zat destijds aan de verkeerde kant, en ik voel me tot op de dag van vandaag bekocht. In een meer reële beoordeling van bedrijven is de octrooiportefeuille, zoals blijkt uit de fusie NXP-Freescale een van de grootste factoren in de onderhandelingspositie bij fusies en overnames. De vierde reden om voor jouw bedrijf octrooien aan te vragen is dus het verbeteren van je onderhandelingspositie.

Mocht je meer willen weten over octrooien, kijk dan ook eens op het kanaal van de Octrooifabriek: https://www.youtube.com/user/octrooifabriek

zondag 19 januari 2020

Top 10 redenen om octrooien aan te vragen; #3

Top 10 redenen om octrooien aan te vragen; #3

In mijn eerdere korte presentaties liet ik zien dat de eerste twee redenen om octrooiaanvragen op uitvindingen in te dienen zijn: 1. het verhogen van het concurrentievoordeel van jouw bedrijf, 2. Het verhogen van de waarde van jouw bedrijf. Deze beide redenen vinden hun oorsprong in het beloningsaspect van ons octrooisysteem. De derde reden om octrooien op de uitvindingen in jouw bedrijf aan te vragen is status en geloofwaardigheid. Deze reden is een meer gevoelsmatige, niet te meten grootheid, die niet minder belangrijk is dan de eerste twee redenen. De status die een verleend octrooi geeft is, in tegenstelling tot de meer materiële statussymbolen, zoals auto's, privé-jets en A-locatie hoofdkantoren een status die voortkomt uit geestelijke capaciteiten. Een octrooi geeft een soort van intellectuele status, die anders dan materiële status door tamelijk veel uitvinders wordt begeerd. Op bedrijfsniveau geldt daarnaast, dat hoe geloofwaardiger jouw bedrijf is, hoe eenvoudiger het is om nieuwe afnemers te vinden en bestaande afnemers te behouden. Een deel van de geloofwaardigheid en status is namelijk overdraagbaar, en straalt af op jouw klanten. Zij worden, door het gebruik van de producten of diensten van jouw bedrijf, eveneens geloofwaardiger en krijgen eveneens een verhoogde statusperceptie. Een laatste niet te onderschatten effect van status en geloofwaardigheid is het stijgen van jouw bedrijf in de ogen van jouw huidige en toekomstige werknemers. Een octrooiportefeuille staat symbool voor een bedrijf, dat op het hoogste niveau van ontwikkeling meespeelt, en waar de werknemers de kans krijgen, als uitvinder te worden erkend in eventuele toekomstige octrooiaanvragen. Vandaar dat de derde reden uit de top 10 redenen om octrooien aan te vragen is, het verhogen van status en geloofwaardigheid van jouw bedrijf.


Mocht je meer willen weten over octrooien, kijk dan ook eens op het kanaal van de Octrooifabriek: https://www.youtube.com/user/octrooifabriek


zaterdag 18 januari 2020

Top 10 redenen om octrooien aan te vragen; #1

Top 10 redenen om octrooien aan te vragen; #1


Deze presentatie gaat over de eerste van 10 redenen, en één van de belangrijkste redenen om als bedrijf op uitvindingen octrooi aan te vragen. Waarom zou je dat nu doen. Ik ga een vrij recent voorbeeld geven, waarbij Philips een aantal octrooien op GPS gebaseerde gegevens-loggers voor sportactiviteiten buitenshuis heeft opgebouwd. Hierbij heeft Philips een reeks van octrooien van verschillende partijen overgenomen, en wil met deze octrooien zijn concurrentievoordeel via de rechter gaan afdwingen. Het blijkt dat het bedrijf Garmin bijzonder succesvol is in het op de markt brengen van draagbare data-loggers voor sportactiviteiten. Hoe succesvol, dat blijkt uit hun jaarbericht, waaruit blijkt dat er een 3,3 miljard dollar door hun wordt omgezet, met een bruto marge van ca. 60 procent en een netto marge van ca. 21 procent. Volgens Philips is een deel van deze bijzonder gezonde winst te danken aan de technologie die Garmin gebruikt die aan Philips toebehoort. Philips wil via een gerechtelijke procedure, een vergoeding voor het gebruik van hun technologie afdwingen. Hiervoor moet er aan een aantal eisen worden voldaan... het octrooi moet daadwerkelijk van Philips zijn... dit blijkt uit de gegevens van het USPTO daadwerkelijk zo te zijn. Vervolgens moet komen vast te staan, dat de wearables van Garmin daadwerkelijk inbreuk maken. Vervolgens moet het octrooi geldig blijken, en dan als laatste dient te worden bepaald wat de bijdrage van de gebruikte beschermde technologie aan de gerealiseerde winst is, om tot een reëel vergoedingsbedrag te komen. Uit deze zaak blijkt duidelijk, dat je met een octrooi een concurrentievoordeel kan hebben, waarbij jouw concurrenten aan jou een vergoeding moeten betalen om jouw technologie te kunnen gebruiken... dus de eerste reden om octrooi aan te vragen, is: het verkrijgen van een concurrentievoordeel.

Mocht je meer willen weten over octrooien, kijk dan ook eens op het kanaal van de Octrooifabriek: https://www.youtube.com/user/octrooifabriekTop 10 redenen om octrooien aan te vragen; #2

Top 10 redenen om octrooien aan te vragen; #2


Bij het programma Dragons den worden af en toe technische innovaties getoond. Tachtig procent van de uitvinders weten zo weinig van octrooien, dat ze geen octrooi hebben aangevraagd op hun uitvinding en dat hun uitvinding hierdoor onbeschermd blijkt. Dit scheelt grofweg de helft in de waardering, die de investeerders, de zogenaamde dragons aan de innovatie willen toekennen. De helft!
De tweede reden om in jouw innovatieve bedrijf toch een octrooiportefeuille op te bouwen is de grote waardestijging die het aan jouw bedrijf geeft. Om een beter inzicht te krijgen, is het goed de cijfers van Philips eens onder de loupe te nemen.
In 2018 genereerde Philips volgens het financiële jaarverslag een royalty inkomen van 272 miljoen euro. Dit is een totaal, dus inclusief royalties uit merken, modellen, auteursrecht op computerprogramma's en octrooien. Als je naar de verdeling van royalty-genererende activa kijkt, dan is vrij exact 2/3 daarvan toe te schrijven aan octrooien. Je zou dus kunnen aannemen dat Philips ongeveer 181 miljoen aan octrooilicenties van derden incasseert.
Echter ook in de circa 18 miljard totale verkoopomzet zit nog een aandeel dat aan octrooien is toe te schrijven. Dit kan conservatief op 2% of wel op 360 miljoen euro worden geschat. Het totaal percentage van het EBITA dat aan octrooien en octrooilicenties is toe te schrijven komt dan neer op 22%. Grofweg 22% van de waarde van Phillips zou je op deze manier aan octrooien kunnen toeschrijven...
Uit hun eigen boekhouding blijkt de waarde van de octrooiportefeuille ten opzichte van het balanstotaal voor 4,1% te zijn geboekt. De waardering is hier een zuiver boekhoudkundige, waarbij de boekwaarde gelijk staat aan de som van alle aanschafkosten, min de som van alle afschrijvingen, waarbij de afschrijvingstermijn circa 9 jaar bedraagt.
De werkelijke waarde zal ergens tussen de twee bovengenoemde geschatte percentages liggen. De boodschap moge duidelijk zijn; octrooien verhogen de waarde van bedrijven, dit is de tweede reden, waarom het verstandig is, octrooien op innovaties aan te vragen.

Mocht je meer willen weten over octrooien, kijk dan ook eens op het kanaal van de Octrooifabriek: https://www.youtube.com/user/octrooifabriek

vrijdag 10 januari 2020

Octrooifabriek channel

Octrooifabriek channel


For a while I post tips and tricks on my youtube channel, for the moment they are in Dutch. Soon I will start posting in English as well.I wish you all happy inventing, 
Hendrik de Lange
+31 6 481 74 686


Mocht je meer willen weten over octrooien, kijk dan ook eens op het kanaal van de Octrooifabriek: https://www.youtube.com/user/octrooifabriek